INFIMA

Educational News

Katalozi ispitnih pitanja za eksternu maturu

WSIST 2J8JMB 1334499391

 OPŠTI CILJEVI EKSTERNE MATURE Zakonski osnov za uvođenje eksterne mature predstavlja član 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kojim je utvrđena obaveza polaganja esksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole, kao i Koncepcija devetogodišnje osnovne škole. Uvođenje eksterne mature je predviđeno za učenike koji s uspjehom završe deveti razred osnovne…

Univerzitet u Sarajevu 1739. u svijetu, a najbolji iz BiH

Univerzitet u Sarajevu

Poznata internet stranica Webometrics danas je objavila novo rangiranje univerziteta u svijetu u vezi sa utjecajem web-stranica koje imaju univerziteti. Univerzitet u Sarajevu Kada je riječ o bh. univerzitetima, najbolje rangiran je Univerzitet Sarajevo na 1739. mjesto. Slijede Univerzitet u Tuzli na 4114. mjestu, International Burch University Sarajevo (4380.), Univerzitet u Zenici (4784.), te Elektrotehnički fakultet…

Kanton Sarajevo uredno snabdjeven svim energentima

Nakon obilnih snježnih padavina u protekla dva dana koje su otežale ili onemogućile promet i kretanje na području Kantona Sarajevo, Vlada KS je na hitnoj telefonskoj sjednici, a na prijedlog Štaba Civilne zaštite KS proglasila stanje prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo u subotu je proglasila  stanje elementarne nepogode u Kantonu…

Šta je SAT

college-board-sat-scores

SAT (Scholastic Aptitude Test) je test sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za upis na dodiplomske programe u SAD-u.  SAT omogućava odborima za upis na koledže da provjere nivo znanja kandidata. Opis testaPostoje dvije vrste SAT-a: SAT Reasoning – sastoji se od dva dijela: matematički dio i jezični dio. SAT Subject – dodatni test znanja koji…