INFIMA

Matematika

Pripreme za takmičenja , MG u Beogradu

Teorijski materijali i kursevi Indukcija i rekurentne jednačine (Vladimir Baltić, 2003/04) – početni i srednji nivo; indukcija i rek. nizovi sa zadacima, neki rešeni. Polinomi (Dušan Đukić) – srednji i viši nivo; kurs sa teorijom i rešenim zadacima. Funkcionalne jednačine (Marko Radovanović, 2005/06) – srednji nivo; osnovne metode sa rešenim primerima i zadacima za vežbu. Nizovi i rekurentne…