INFIMA

UDRUŽENJE BIOLOGA TK POZIV

Poštovani,
Udruženje biologa Tuzlanskog Kantona organizira III federalno takmičenje iz biologije za uĉenke osnovnih i srednjih škola Federacije BiH .Obavještavamo Vas da će se takmiĉenje III federalno takmiĉenje iz biologije

A) za uĉenike osnovnih škola održati u subotu 18. maja/svibnja 2013. godine u prostorijama Internacionalne škole u Tuzli sa poĉetkom u 11 sati

B) za uĉenike srednjih škola održati u subotu 11. maja/svibnja 2013. godine u prostorijama International Burch University – Ilidža (Sarajevo) sa poĉetkom u 11 sati.  

 Prijavu za federalno takmiĉenje iz biologije sa spiskom uĉenika – takmiĉara kao i njihovih pratilaca, dostaviti najkasnije do 01. 05. 2013. godine na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected] ili fax. 035/ 320 – 861.

Propozicije takmiĉenja: PZ u Federaciji BiH delegiraju na federalno takmiĉenje po 6 uĉenika sa svog podruĉja (kantona), za svaku oblast posebno. Kantoni sa većim brojem škola: Kanton Sarajevo, Zeniĉkodo-dobojski kanton, Hercegovaĉko-neretvanski, Tuzlanski kanton Srednjobosanski kanton i Unsko-sanski kanton mogu poslati na Federalno takmiĉenje prvih šest plasiranih uĉenika sa kantonalnog takmiĉenja iz biologije, a ostali kantoni po tri prvo plasirana uĉenika sa kantonalnih takmiĉenja kao i oni koji su postigli bolje rezultate, a prema pozivu organizatora takmiĉenja.

OSNOVNE ŠKOLE
- sedmi razred osmogodišnje škole ili osmi razred devetogodišnje škole (oblast ekologija)

SREDNJE ŠKOLE – oblast
- genetika sa biotehnologijom
- ekologija i zaštita ţivotne sredine

Takmiĉenje (provjera znanja) iz biologije će se obaviti putem testa (NZOT).
Preporuĉena literatura – udžbenik biologija za osnovne i srednje škole.
U prilogu Vam dostavljamo pozivnicu kao i program takmiĉenja. Molimo Vas da poziv i informaciju o odrţavanju takmiĉenja proslijedite potencijalno zainteresiranim kolegama.Komisiju za sastavljanje, pregledanje i rangiranje testa za federalno takmiĉenje iz biologije
imenovaće Organizacioni odbor takmiĉenja na prijedlog Udruženja biologa TK (Profesori Odsjeka za biologiju PMF – Univerziteta u Tuzli) i prispjelih prijedloga (profesora koji žele da uzmu uĉešća u organizaciji takmiĉenja) iz ostalih obrazovnih institucija Federacije BiH.
Za eventualne dodatne informacije kontaktirati dr.sc. Isat Skenderović, docent, na tel. 061/650-868.
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uĉestvujete na II federalnoim takmiĉenju iz biologije
Predsjednik Udruženja biologa TK
____________________________
Dr.sc. Rifet Terzić, redovni profesor

PROGRAM RADA FEDERALNOG TAKMIĈENJA IZ BIOLOGIJE UĈENIKA
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA FEDERACIJE BiH
 10:00-10:30 – PRIJEM I REGISTRACIJA UĈESNIKA
 10:30- 11:00 – SVEĈANO OTVORENJE TAKMIĈENJA SA OBRAĆANJEM
UĈESNICIMA TAKMIĈENJA I PRISUTNIM GOSTIMA
 11:00-13:00 – IZRADA TESTOVA
- 12:30 – 14:00 – ruĉak
 13:00-15:00 – ISPRAVAK TESTOVA
 15:30-16:00 – OBJAVLJIVANJE REZULTATA TAKMIĈENJA

Organizatori takmiĉenja: Udruženje biologa TK-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *