INFIMA

Monthly Archives: February 2013

XVIII Kantonalno takmičenje iz matematike ZE-DO Kanton

Međunarodna škola Zenica bit će domaćin kantonalnog takmičenja iz MATEMATIKE, koje će se održati 6.4.2013. godine.  Prošle godine Međunarodna škola Zenica bila je domaćin Kantonalnog takmičenja iz INFORMATIKE, ove godine preuzimamo još veću odgovornost na sebe, te ćemo da organizujemo KANTONALNO TAKMIČNJE IZ MATEMATIKE. O detaljima takmičenja bit ćete obavješteni na našoj web stranici kao…

Katalozi ispitnih pitanja za eksternu maturu

WSIST 2J8JMB 1334499391

 OPŠTI CILJEVI EKSTERNE MATURE Zakonski osnov za uvođenje eksterne mature predstavlja član 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kojim je utvrđena obaveza polaganja esksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole, kao i Koncepcija devetogodišnje osnovne škole. Uvođenje eksterne mature je predviđeno za učenike koji s uspjehom završe deveti razred osnovne…

Univerzitet u Sarajevu 1739. u svijetu, a najbolji iz BiH

Univerzitet u Sarajevu

Poznata internet stranica Webometrics danas je objavila novo rangiranje univerziteta u svijetu u vezi sa utjecajem web-stranica koje imaju univerziteti. Univerzitet u Sarajevu Kada je riječ o bh. univerzitetima, najbolje rangiran je Univerzitet Sarajevo na 1739. mjesto. Slijede Univerzitet u Tuzli na 4114. mjestu, International Burch University Sarajevo (4380.), Univerzitet u Zenici (4784.), te Elektrotehnički fakultet…