INFIMA

Mladi Sarajlija Adnan Mehonić dizajnirao novi memorijski čip

image

image

Da su talent i pamet mladih ljudi najveće bogatstvo Bosne i Hercegovine potvrđuje i priča Adnana Mehonića, doktoranta University College London i mladića čiji je dizajn novog, revolucionarnog čipa postao vijest koju su objavili brojni svjetski mediji, a među njima i britanski BBC.

 
Adnan Mehonić se želi vratiti u Sarajevo

Mladi Sarajlija je izumio novi dizajn memorijskih čipova “memristori”, koji su veoma interesantni, jer su brži, koriste manje energije i mogu imati veći kapacitet od flash memorije koja je sada u upotrebi.

“Memristori se mogu koristiti i za druge svrhe osim memorije. Pošto se ovakvi uređaji ponašaju dosta slično neuronima i sinapsama u mozgu, postoje grupe koje se bave istraživanjem neuromorfoloških sistema i dizajnom ‘vještačkog mozga’ baziranog na memristorima”, rekao je Adnan za Klix.ba.

Završio ETF u Sarajevu

Adnan je prije 25 godina rođen u Sarajevu, završio je Prvu bošnjačku gimnaziju i Elektrotehnički fakultet u glavnom gradu BiH. Prijavio se na konkurs za stipendiju Britanske vlade za istaknute studente i dobio magisterij na prestižnom University College London, što mu je omogućilo rad sa vrhunskim stručnjacima u vrhunskim uslovima. Kako kaže za Klix.ba, u dobijanju stipendije dosta mu je pomogla činjenica da je dobio priznanje ETF-a za studenta generacije, kao i preporuke profesora. U Londonu je završio master studij iz oblasti nanotehnologije, discipline koja se bavi istraživanjem svih procesa na nivou nanometra i manje.
“Moje interesovanje je vezano za dizajn novih elektroničkih komponenti i razumijevanje fizikalnih procesa na tom nivou, tako da je moj master bio između inžinjerstva i primijenjene fizike”, objašnjava Adnan svoj put ka naučnoj eliti.

Nagrade i pohvale

Njegov je rad nagrađen nagradom Plasma Technology, koju dodjeljuje Oxford Instruments, za najbolji magistarski rad u oblasti nanotehnologije na UCL-u. Tom je prilikom profesor Richard Jackman, šef Katedre za Magistarske studije iz nanotehnologije, izjavio kako su izrazito zadovoljni kvalitetom svih prošlogodišnjih magistarskih radova, ali kako je Adnanov ipak ocijenjen najboljim. Dr. Tony Kenyon, supervizor projekta, je dodao kako je veoma zadovoljan izborom nagrađenog rada.

S profesorom Kenyonom Adnan je 2010. godine počeo raditi na svom doktoratu. Kako nam Adnan kaže, doktorat je u Engleskoj prvenstveno istraživački rad.

“Težnja je da se doprinese izabranoj oblasti u nečemu što ranije nije objavljeno ili urađeno. Moj istraživački rad se sastoji od rada u laboratoriji, analize rezultata i modeliranja fizikalnih procesa. Pored toga, potrebno je konstantno čitanje novih naučnih publikacija i prisustvovanje naučnim konferencijama. Ja sam do sada bio na više lokalnih konferencija u Engleskoj, kao i na dvije velike međunarodne konferencije u San Franciscu i Strasbourgu. Do kraja godine planiram prisustvovati još dvjema velikim konferencijama u Varšavi i Bostonu. Cilj ovih konferencija je da se prezentuje trenutni progres u radu, spoznaju nove ideje i da se izgradi naučno društvo u određenoj oblasti. Osim toga, tokom godine radim i kao asistent na dva predmeta”, ispričao nam je ovaj uspješni Sarajlija.

Povratak u domovinu

Adnan doktorat radi u grupi profesora Kenyona, koji se pretežno bavi razumijevanjem materijala, njihovim procesiranjem i dizajnom elektroničkih komponenti.

“Tokom rada u laboratoriji na jednom od takvih uređaja/materijala, početkom studija, primijetio sam interesatne procese, koji nisu imali direktnu vezu sa našim tadašnjim istraživanjem. Bilo mi je potrebno nekoliko sedmica da razumijem razultate i da ih prezentujem supervizoru. Do tada smo radili na razvoju LED uređaja, međutim od tog trenutka moje istraživanje je otišlo u drugom pravcu i sada radim na razvoju memorijskih čipova. Pošto je otkriće inovativno i ima direktne veze sa elektroničkom industrijom, ovaj pronalazak smo patentirali (ja, kao prvi inovator, i supervizor profesor Kenyon, uz pomoć Univerziteta)”, rekao je Adnan.

Naučni rad o pronalasku je objavljen u američkom Žurnalu za primijenjenu fiziku i dvije konferencijske publikacije. Kako Adnan kaže, novi naučni rad je u pripremi. On dodaje da se njegov rad sastoji iz dvije komponente. Jedna je akademska, a druga više industrijska. Naime, Adnan jednom sedmično, ili svake druge sedmice, ima sastanke sa ljudima iz industrije, koji su zainteresovani za investiranje i komercijalizaciju ove tehnologije.

Adnan kaže da je studiranje u Londonu dosta slično onome u Sarajevu, ali da su mogućnosti njegovog istraživanja dosta veće u odnosu na ETF.

“To se prvenstveno ogleda u količini sredstava koje je vlada u mogućnosti namijeniti za istraživački rad”, rekao je Adnan za Klix.ba. I pored toga, Adnan kaže da mu je želja da se nakon završenog doktorata vrati u BiH, gdje bi volio nastaviti svoj istraživački rad te studentima pokušati približiti mogućnosti istraživanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *