INFIMA

XVIII. Federalno takmičenje iz fizike učenika osnovnih škola

Društvo fizičara u Bosni i Hercegovini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

ŠKOLA DOMAĆIN – Tursko-bosanski Sarajevo koledž

 05. maj/svibanj  2012. godine

Tursko-bosanski Sarajevo koledž Sarajevo, Francuske revolucije bb, Ilidža

P R O G R A M

 

DAN

SATNICA

AKTIVNOSTI

Subota

05.05.2012.

 

10:00 – 10:30

 

Okupljanje takmičara

Imenovanje Komisije za ispravljanje radova

 

10:45 – 11:00

 

Otvaranje  takmičenja

Raspoređivanje takmičara po učionicama

 

 

11:00 – 13:30

Izrada zadataka

13:00

Ručak za nastavnike, pratioce i učenike takmičare

13:30 – 15:00

Ispravljanje radova

 

15:00

 

Objavljivanje preliminarnih rezultata

 

15:00-16:00

 

Prijem i rješavanje prigovora učenika

 

16:30

 

Objavljivanje zvanične rang liste

Svečano proglašavanje rezultata

Adresa lokacije takmičenja: 71000 Sarajevo, Francuske revolucije bb, Ilidža, Tursko-bosanski Sarajevo koledž; Tel: 033 782 115, 033 944115 Fax. 033 782 101

Mole se Ministarstva obrazovanja ili Pedagoški zavodi Kantona/Županija da pošalju spisak takmičara (takmičenje će se održati samo u kategoriji učenika osmih razreda osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja) kao i da preuzmu brigu o smještaju i boravku takmičara u Sarajevu, jer se neće naplaćivati nikakva kotizacija.

 

Prijave takmičara poslati na  fax Društva fizičara (033 650 841) ili e-mail:[email protected]; [email protected]                          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *