INFIMA

Pripreme za takmičenja , MG u Beogradu

Teorijski materijali i kursevi

 • Indukcija i rekurentne jednačine (Vladimir Baltić, 2003/04) – početni i srednji nivo; indukcija i rek. nizovi sa zadacima, neki rešeni.
 • Polinomi (Dušan Đukić) – srednji i viši nivo; kurs sa teorijom i rešenim zadacima.
 • Funkcionalne jednačine (Marko Radovanović, 2005/06) – srednji nivo; osnovne metode sa rešenim primerima i zadacima za vežbu.
 • Nizovi i rekurentne jednačine (Marko Radovanović, 2006/07) – srednji i viši nivo; kurs rešavanja i primene sa zadacima za vežbu.
 • Funkcije generatrise (Milan Novaković, maturski rad) – srednji nivo; kurs sa teorijom i zadacima.
 • Kompleksni brojevi u geometriji (Vladimir Baltić) – početni i srednji nivo; teorija i zadaci, neki sa rešenjima.
 • Kompleksni brojevi u geometriji (Marko Radovanović, 2005/06) – srednji i viši nivo; kurs sa teorijom i mnogo zadataka sa rešenjima.
 • Vektori (Milivoje Lukić, 2005/06) – početni i srednji nivo; sadrži osnovnu teoriju sa dokazima i zadatke.
 • Projektivna geometrija (Milivoje Lukić, 2005/06) – srednji nivo; sadrži teoriju sa dokazima i rešene zadatke.
 • Inverzija (Dušan Đukić) – srednji i viši nivo; osnovna teorija i rešeni zadaci.
 • Teorija brojeva (Vladimir Baltić, 2003/04) – početni i srednji nivo; osnovna aritmetika i kongruencije (bez dokaza) sa zadacima
 • Kongruencije višeg stepena (Dušan Đukić) – srednji nivo; osnovna teorija i rešeni zadaci. !!novo!!
 • Opšte kvadratne Diofantove jednačine (iz knjige Uvod u teoriju brojeva) – srednji nivo.
 • Kvadratne kongruencije (iz knjige Uvod u teoriju brojeva) – srednji nivo; kurs kvadratnih ostataka i Lagranžova teorema
 • Raširenja celih brojeva (iz knjige Uvod u teoriju brojeva) – viši nivo; primena “obogaćenih” celih brojeva i velika Fermaova teorema za n=3.
 • Pelova jednačina (Dušan Đukić) – srednji nivo; sadrži teoriju sa dokazima i rešene zadatke. !!obnovljeno!!
 • Verižni razlomci (Dušan Đukić, 2010/11) – srednji i viši nivo; osnovi teorije sa primerima i zadaci za samostalan rad
 • Grafovi – teorija (na ruskom) (Fjodor Petrov, S.Peterburg) – srednji i viši nivo.

Zadaci sa rešenjima

Zadaci za vežbu

Geometrija:

Teorija brojeva:

Algebra:

Kombinatorika:

Razno:

Probna takmičenja

Matematičko takmičenje je nauka, sport i umetnost u jednom. Tako uspeh na njima zavisi od više činilaca – to su znanje, rad, snalažljivost, iskustvo, psihologija, itd, a donekle i sreća. Zato su trening-takmičenja jedan od važnih sastavnih delova priprema za matematička takmičenja.

Ovde možete naći probna takmičenja u MG u Beogradu (uključujući dva zajednička sa učenicima u Hrvatskoj) i Nišu, kao i većinu pripremnih takmičenja olimpijske ekipe (neka smo izgubili).

 • Šk.g. 2002/03: 7. interno takmičenje u MG u Beogradu (2 kruga) i 2 probna takmičenja olimpijske ekipe;
 • Šk.g. 2003/04: 8. interno takmičenje u MG u Beogradu (3 kruga), interno u Nišu i 3 probna takmičenja olimpijske ekipe;
 • Šk.g. 2004/05: 9. interno takmičenje u MG u Beogradu (3 kruga) i interno u Nišu;
 • Šk.g. 2005/06: 10. interno takmičenje u MG u Beogradu (2 kruga), interno u Nišu i 2 probna takmičenja olimpijske ekipe;
 • Šk.g. 2006/07: 11. interno takmičenje u MG u Beogradu (2 kruga), interno u Nišu i 3 probna takmičenja olimpijske ekipe;
 • Šk.g. 2007/08: 12. interno takmičenje u MG u Beogradu (2 kruga), zajedničko probno sa Hrvatima, interno u Nišu i 3 probna takmičenja olimpijske ekipe;
 • Šk.g. 2008/09: 13. interno takmičenje u MG u Beogradu (2 kruga) i interno u Nišu;
 • Šk.g. 2009/10: 14. interno takmičenje u MG u Beogradu (2 kruga), interno u Nišu i probno takmičenje olimpijske ekipe;
 • Šk.g. 2010/11: 15. interno takmičenje u MG u Beogradu (1 krug), zaedničko probno sa Hrvatima i probno takmičenje olimpijske ekipe;
 • Šk.g. 2011/12: 1. krug 16. internog takmičenja u MG u Beogradu, sa rešenjima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *