INFIMA

Srpska matematička olimpijada 2011

Srpska matematička olimpijada je održana u Beogradu 2. i 3. aprila. Možete pogledati zadatkerešenjarezultate takmičenja.
Na osnovu rezultata izabrana je ekipa Srbije za međunarodna takmičenja:

Teodor fon Burg 3. razred Matematička gimnazija, Beograd
Filip Živanović 4. razred Matematička gimnazija, Beograd
Igor Spasojević 3. razred Matematička gimnazija, Beograd
Rade Špegar 3. razred Matematička gimnazija, Beograd
Stefan Mihajlović 4. razred Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš
Stevan Gajović 4. razred Matematička gimnazija, Beograd

Preuzeto sa http://www.srb.imomath.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *