INFIMA

Kantonalno takmičenje iz fizike OŠ SK 2011

4B724517711E-21

Kantonalno takmičenje u fizici učenika osnovnih škola održano je 16. 04. 2011. godine u Međunarodnoj osnovnoj školi, Sarajevo. Na takmičenju je učestvovalo  oko 120 učenika iz 46 osnovnih škola Kantona Sarajevo koji su na općinskom takmičenju osvojili preko 60 bodova u kategoriji sedmih razreda i preko 50 bodova u kategoriji osmih razreda. (U svim općinama   su istovremno rađeni isti zadaci).

Najuspješnija je bila ekipa Pete osnovne škole čiji su učenici osvojili 446 bodova, zatim OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ sa 303 osvojena boda. OŠ ”Čengić Vila I” je na trećem mjestu sa 278 bodova. Veliki broj bodova 270 je osvojila ekipa OŠ ”Nafija Sarajlić” i 253 boda ekipa OŠ ”Velešički heroji”.
 
Najbolje pojedinačne rezultate i plasman za federalno takmičenje postigli su sljedeći učenici:
 
u kategoriji VII razreda
 
1. Hasović Maid OŠ ”Nafija Sarajlić”
2. Zukorlić Fatih OŠ ”Hamdija Kreševljaković”
3. Đikić Berin OŠ ”Musa Ćazim Ćatić”
4. Šljivo Ajla Peta osnovna škola
5. Babačić Hana Peta osnovna škola
 
kategoriji VIII razreda

1. Polovina Amer Peta osnovna škola

2. Škamo Aida OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija”
3. Mulahasanović Faris OŠ ”Edhem Mulabdić”
3. Muminović Hamza Peta osnovna škola
4. Papić Demir Deveta osnovna škola
5. Čvorak Adi OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija”
 
 
Organizator takmičenja je Ministrstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.
Stručnu pomoć takmičenju je pružilo Društvo fizičara u BiH i Aktiv profesora fizike Kantona Sarajevo.
Voditelj takmičenja i stručni koordiantor u radu komisija za sastavljanje zadataka i bodovanje takmičarskih radova je strčni savjetnik za fiziku u PPZ-u.
Domaćin takmičenja uz tehničku i stručnu pomoć je Međunarodna osnovna škola, Sarajevo.
 
Federalno takmičenje će se održati 7. maja 2011. godine u Tursko bosanskom Sarajevo koledžu u organizaciji Društva fizičara u BiH.
 
Prosvjetno pedagoški zavod Kantona Sarajevo
 
preuzeto sa  www.skola.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *